بواری کارەکانمان

مارکێتی نەوت

گاز و گازۆلێن بەڕاستوخۆ دەفرۆشین بەتایبەت بۆ بەنزینخانەکان بە نرخێکی گونجاودا لە کوردستان و بەریتانیا. دەتوانین بەبەردەوامی بەنزین و گازی کواڵیتی بەرز دابین کەین بۆ ڕازیکردنی کڕیارەکانمان.

© 2016 Roc Oil Company Limited